,
 

Telefon: (075) 64-50-160 | email: wrka@praca.gov.pl

img
imgimgimg
środa, 15.02.2017 15:02

STAŻE DLA OSÓB POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA


Nabór uzupełniający wniosków na staż w ramach RPO WD 2017

W związku z realizacją w 2017r. projektu

„Poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamiennogórskim III” w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy  

Działania 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze

zaprasza PRACODAWCÓW do organizacji staży dla 19 osób bezrobotnych - mężczyzn w wieku powyżej 30 roku życia, znajdujących się  w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.

- 9 osób po 50 roku życia,

- 4 osób niepełnosprawnych,

- 8 osób długotrwale bezrobotnych.

 

Ze stażu mogą skorzystać osoby bezrobotne, dla których został ustalony Profil pomocy II umożliwiający skierowanie do odbycia stażu oraz przygotowany Indywidualny Plan Działania uwzględniający staż jako formę wsparcia dla osoby bezrobotnej.

Pozytywnie rozpatrzone będą wnioski pracodawców gwarantujących po zakończeniu stażu zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na okres co najmniej 3 miesięcy.

Pierwszeństwo w organizacji staży w 2017 r. maja Organizatorzy, którzy nie mają  podpisanych z PUP trwających umów o organizację stażu.

Ze względu na ograniczone środki finansowe staż u Organizatora mogą odbywać maksymalnie 3 osoby bezrobotne.

Termin zakończenia staży to 30.11.2017r.

Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu wraz ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi organizacji staży można pobrać w siedzibie Urzędu I piętro  pokój  nr 207 tel. 75 645 01 78 oraz w pokoju 210 tel. 75 645 01 69 lub ze strony internetowej Urzędu www.pupkamiennagora.pl (Aktualności).

 

Wnioski przyjmowane będą  do wyczerpania limitu miejsc.

 Limit miejsc dla kobiet został wyczerpany w I naborze.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik załącznik do wniosku 2017-02-21 14:29:35 Winiarski Armand
załącznik Wniosek o staż 2017-02-21 14:29:08 Winiarski Armand
załącznik Zasady organizacji stażu 2017-02-21 14:28:36 Winiarski Armand

Informacje o artykule

Zredagował(a): Mieczysław Mańkiewicz
Data powstania: 15.02.2017 15:02
Data ostatniej modyfikacji: 21.02.2017 13:55
Liczba wyświetleń: 1568
Drukuj Stworz PDF

imgimgimgimgimg