,
 

Telefon: (075) 64-50-160 | email: wrka@praca.gov.pl

img
imgimgimg
środa, 22.02.2017 12:17

Nabór wniosków na przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia w ramach POWER 2014-2020


W związku z realizacją w 2017r.

projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie kamiennogórskim (III)”

w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy

Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze

zaprasza osoby bezrobotne w wieku do 30 roku życia ( tj. ukończyły 18 rok życia a nie ukończyły 30 roku życia) , które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) , do składania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi 20 000 zł.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej przewidziane jest dla 25 osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia ( 10 K, 15 M), w szczególności dla:

- 2 osób długotrwale bezrobotnych ( 1 K, 1 M),

- 14 osób o niskich kwalifikacjach ( 7 K, 7 M).

Ze środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą skorzystać osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamiennej Górze, dla których został ustalony Profil pomocy  II lub I ( w uzasadnionych przypadkach) oraz przygotowany Indywidualny Plan Działania uwzględniający dotację jako formę wsparcia dla osoby bezrobotnej.

 

Wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu, I piętro pokój 207, tel. 75 645 01 76  lub ze strony internetowej Urzędu www.pupkamiennagora.pl (Aktualności).

 

Wnioski przyjmowane będą do 10.03.2017r..

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Biznesplan POWER 2017-02-23 14:31:01 Mańkiewicz Mieczysław
załącznik Ogłoszenie dotacja POWER 2017 2017-02-22 12:52:14 Mańkiewicz Mieczysław
załącznik Pomoc de minimis 2017-02-22 12:21:59 Mańkiewicz Mieczysław
załącznik Regulamin 2017-02-22 12:21:32 Mańkiewicz Mieczysław
załącznik Wniosek dotacja POWER 2017 2017-02-22 12:21:19 Mańkiewicz Mieczysław

Informacje o artykule

Zredagował(a): Mieczysław Mańkiewicz
Data powstania: 22.02.2017 12:17
Data ostatniej modyfikacji: 22.02.2017 13:00
Liczba wyświetleń: 883
Drukuj Stworz PDF

imgimgimgimgimg