,
 

Telefon: (075) 64-50-160 | email: wrka@praca.gov.pl

img
imgimgimg
środa, 22.02.2017 12:23

Nabór wniosków na przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia w ramach RPOWD2014-2020


W związku z realizacją w 2017r. projektu

„Poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamiennogórskim III”

w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy  

Działania 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze

zaprasza osoby bezrobotne w wieku powyżej 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

Wsparcie przewidziane jest dla 20 osób (5 kobiet, 15 mężczyzn) powyżej 30 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. :

-  kobiet

-  osób w wieku powyżej 50 roku życia (1 K, 4 M)

-  osób o niskich kwalifikacjach (2 K, 6 M)

 Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi 20 000 zł.

Ze środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą skorzystać osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamiennej Górze, dla których został ustalony Profil pomocy  II lub I ( w uzasadnionych przypadkach) oraz przygotowany Indywidualny Plan Działania uwzględniający dotację jako formę wsparcia dla osoby bezrobotnej.

Wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu, I piętro pokój 207, tel. 75 645 01 76  lub ze strony internetowej Urzędu www.pupkamiennagora.pl (Aktualności).

Wnioski przyjmowane będą do 10.03.2017r..

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Ogłoszenie dotacja RPO WD 2017 2017-03-07 12:49:03 Mańkiewicz Mieczysław
załącznik Biznesplan RPO WD 2017-02-23 14:30:31 Mańkiewicz Mieczysław
załącznik Pomoc de minimis 2017-02-22 12:26:09 Mańkiewicz Mieczysław
załącznik Regulamin 2017-02-22 12:25:50 Mańkiewicz Mieczysław
załącznik Wniosek dotacja RPO WD 2017 2017-02-22 12:25:37 Mańkiewicz Mieczysław

Informacje o artykule

Zredagował(a): Mieczysław Mańkiewicz
Data powstania: 22.02.2017 12:23
Data ostatniej modyfikacji: 08.03.2017 07:27
Liczba wyświetleń: 1202
Drukuj Stworz PDF

imgimgimgimgimg