,
 

Telefon: (075) 64-50-160 | email: wrka@praca.gov.pl

img
imgimgimg
wtorek, 28.02.2017 12:50

Harmonogram porad grupowych w II kwartale 2017


HARMONOGRAM PORAD GRUPOWYCH W II KWARTALE 2017 r.

LP.

Termin/ godziny/miejsce porady grupowej

Nazwa porady grupowej

Główne zagadnienia

Termin przyjmowania zgłoszeń

 

1.

25-26.04.2017r.

Powiatowy Urząd Pracy

Pokój nr 308, II piętro

 

 

„Znajomość siebie szansą na skuteczniejsze działanie”

 

- Analiza własnego potencjału (umiejętności, predyspozycje i oczekiwania zawodowe, zainteresowania, wartości i ich znaczenie na rynku pracy)

- Zwiększenie efektywności poszukiwania pracy poprzez wzrost wiedzy na temat własnych mocnych stron i ograniczeń; rozwijanie poczucie kompetencji i pewności siebie u uczestników

 

do 24.04.2017r.

 

2.

29-30.05.2017r.

Powiatowy Urząd Pracy

Pokój nr 308, II piętro

 

 

„Dokumenty aplikacyjne jako wizytówka zawodowa oraz trening umiejętności społecznych - komunikacja”

 

- Analiza zasobów potrzebnych do efektywnego radzenia sobie na rynku pracy, rola dokumentów aplikacyjnych, zasady pisania CV i listu motywacyjnego, przygotowanie do tworzenia własnych dokumentów aplikacyjnych

- Poszerzenie wiedzy dotyczącej komunikacji werbalnej, mowy ciała i relacji interpersonalnych, zasady autoprezentacji w poszukiwaniu pracy

 

do 26.05.2017r.

 

 

3.

27-28.06.2017r.

Powiatowy Urząd Pracy

Pokój nr 308, II piętro

 

„Rynek pracy – sposoby aktywnego poszukiwania pracy”

- Analiza zasobów potrzebnych do efektywnego radzenia sobie na rynku pracy, zidentyfikowanie barier, rola motywacji i aktywności jako szansy na sukces w poszukiwaniu pracy

- Metody poszukiwania pracy, źródła ofert pracy, sytuacja i tendencje na rynku pracy, oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy

 

do 26.06.2017r.

 

 

                   Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami tel.: 756450173 lub 756456263.

Osoby zainteresowane udziałem w poszczególnych poradach proszone są o osobisty kontakt ze swoim doradcą klienta lub doradcami zawodowymi

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamiennej Górze – I piętro, pokój nr 203 lub 204

Zapraszamy!

Informacje o artykule

Zredagował(a): Agnieszka Cieślak-Bryś
Data powstania: 28.02.2017 12:50
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 642
Drukuj Stworz PDF

imgimgimgimgimg