,
 

Telefon: (075) 64-50-160 | email: wrka@praca.gov.pl

img
imgimgimg
środa, 12.07.2017 13:25

Nowe możliwości szkolenia zawodowego dla osób do 30 roku życia


W związku z realizacją w 2017r. projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie kamiennogórskim (III)” w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy

Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze zaprasza osoby bezrobotne w wieku do 30 roku życia ( tj. ukończyły 18 rok życia a nie ukończyły 30 roku życia) , które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) , zainteresowane nabyciem lub podniesieniem kwalifikacji lub kompetencji zawodowych do złożenia wniosku o szkolenie indywidualne        (wskazane przez osobę bezrobotną).

Wsparcie w postaci szkoleń indywidualnych przewidziane jest dla  osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia,   w szczególności dla:

- osób długotrwale bezrobotnych,

- osób o niskich kwalifikacjach.

Ze szkolenia indywidualnego mogą skorzystać osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamiennej Górze, dla których został ustalony Profil pomocy  II lub I ( w uzasadnionych przypadkach) oraz przygotowany Indywidualny Plan Działania uwzględniający szkolenie indywidualne jako formę wsparcia dla osoby bezrobotnej.

Wnioski o szkolenie indywidualne oraz szczegółowe informacje można uzyskać u swoich doradców klienta w siedzibie Urzędu.

Wnioski przyjmowane będą  do wyczerpania limitu miejsc.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Ogłoszenie 2017-07-12 13:26:52 Mańkiewicz Mieczysław

Informacje o artykule

Zredagował(a): Mieczysław Mańkiewicz
Data powstania: 12.07.2017 13:25
Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2017 13:26
Liczba wyświetleń: 463
Drukuj Stworz PDF

imgimgimgimgimg