,
 

Telefon: (075) 64-50-160 | email: wrka@praca.gov.pl

img
imgimgimg
środa, 12.07.2017 13:27

Zaproszenie do złożenia oferty na szkolenie zawodowe osoby bezrobotnej w ramach RPO WD


Dotyczy:

Tytuł projektu: Poprawa szans  na zatrudnienie osób bezrobotnych, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamiennogórskim (III)

Oś priorytetowa:  8 Rynek pracy

Działanie:  8.1. Projekty powiatowych urzędów pracy

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze planuje w miesiącu lipcu 2017 r. rozpocząć szkolenie Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie prawa jazdy kategorii C dla  osoby 1 bezrobotnej.

            Zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.)  szkolenie finansowane z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.

W związku z powyższym prosimy o złożenie w formie papierowej lub elektronicznej (e-mail: wrka@praca.gov.pl) oferty szkoleniowej z załącznikami do dnia 20.07.2017 r. na wyżej wymienione szkolenie.

W sytuacji gdyby sprawa wymagała dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z Panią Jolantą Burczyńska tel. 75 64 50 178.

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Oferta 2017-07-12 14:03:09 Mańkiewicz Mieczysław
załącznik Plakat 2017-07-12 14:02:58 Mańkiewicz Mieczysław
załącznik Oferta 2017-07-12 14:02:40 Mańkiewicz Mieczysław
załącznik Zaproszenie 2017-07-12 14:02:28 Mańkiewicz Mieczysław

Informacje o artykule

Zredagował(a): Mieczysław Mańkiewicz
Data powstania: 12.07.2017 13:27
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 14:03
Liczba wyświetleń: 495
Drukuj Stworz PDF

imgimgimgimgimg