,
 

Telefon: (075) 64-50-160 | email: wrka@praca.gov.pl

img
imgimgimg
czwartek, 31.08.2017 11:02

Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.


Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze informuje, że ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmiane ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw zostala ogłoszona w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej dnia 17.08.2017r. (Dz. U 2017 poz 1543)

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r. z wyjątkiem m.in. art. 12 ustawy, który wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Oznacza to, iż od dnia 1 września br, nie będzie możliwości rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonania pracy cudzoziemcowi przewidujących wykonywanie pracy przez cudzoziemca po dniu 31 grudnia 2018 roku, na zasadach określonych w § 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę /Dz. U. poz 588/ (dotyczy obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, wykonującymi pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby podmiotów powierzających im wykonywanie pracy...)

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Armand Winiarski
Data powstania: 31.08.2017 11:02
Data ostatniej modyfikacji: 31.08.2017 14:53
Liczba wyświetleń: 413
Drukuj Stworz PDF

imgimgimgimgimg